Κωνσταντίνος Μπάρκας
Βουλευτής Ν.Πρέβεζας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

08|11|2019
Κώστας Μπάρκας: Χαιρετισμός στα πλαίσια του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Προσκυνηματικό Τουρισμό

Σεβασμιώτατε, Πανοσιολογιώτατοι, Αιδεσιμώτατοι, Κυρίες και Κύριοι,

Αποτελεί ευτυχή συγκυρία για την Ήπειρο η διεξαγωγή του Τετάρτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων και στο πλαίσιο αυτό, η διεξαγωγή συνεδρίασης στην πόλη της Πρέβεζας, σε μια περίοδο όπου η χώρα μας, ήδη από πέρυσι και ύστερα από μια δεκαετή περίοδο κρίσης, μπορεί να στηριχθεί και πάλι στις δικές της δυνάμεις.

Όπως αναφέρουν τα πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας, οι δυνατότητες ανάπτυξης που έχει ο προσκυνηματικός και θρησκευτικός τουρισμός στη χώρα μας είναι τεράστιες. Η εν λόγω πραγματικότητα επιβάλλει να ειδωθεί η ανάπτυξη της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού σε δύο κατευθύνσεις:

Πρώτον, το προσκύνημα αυτό καθαυτό σε εκκλησίες, μοναστήρια και σε άλλους ιερούς χώρους,

Δεύτερον, τον θρησκευτικό-πολιτισμικό τουρισμό, με την έννοια της αναγωγής των θρησκευτικών χώρων σε χώρους πολιτισμού.

Και στις δύο διαστάσεις, οι θρησκευτικοί-πολιτισμικοί τουρίστες προφανώς διαφοροποιούνται από τους μαζικούς τουρίστες, οι οποίοι αναζητούν το παραδοσιακό πρότυπο τουρισμού, που περικλείεται χαρακτηριστικά στη φράση «ήλιος και θάλασσα». Για τον λόγο αυτό πρέπει να διαμορφώνεται η ανάλογη τουριστική πολιτική για την προσέλκυσή τους και την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Ταυτόχρονα, ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί με την εμφάνιση και ανάπτυξη άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός, ο αρχιτεκτονικός τουρισμός, η πεζοπορία- περιήγηση, κ.α.

Η αξία που μπορεί να προσδώσει ο θρησκευτικός τουρισμός τόσο στην ικανοποίηση της εσωτερικής ανάγκης ενός προσκυνητή, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία επιβάλλει τη διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσεων, που θα στοχεύει στην ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού και αφορά:

Πρώτον, στην αναλυτική καταγραφή όλων των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων,

Δεύτερον, στην ανάδειξη της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής,

Τρίτον, στην καταγραφή των χαρακτηριστικών των επισκεπτών,

Τέταρτον, στην κατάλληλη προβολή των μνημείων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς,

Πέμπτον, στην αξιοποίηση ενός μέρους των εσόδων για τη συντήρηση των θρησκευτικών μνημείων.

Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ την ευόδωση των εργασιών του Συνεδρίου!