Κωνσταντίνος Μπάρκας
Βουλευτής Ν.Πρέβεζας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

22|10|2019
Κώστας Μπάρκας: Ερώτηση στη Βουλή για τη ρύθμιση των δανείων του πρώην ΟΕΚ με επιδοτούμενο επιτόκιο

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών κατέθεσαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο π. Υφυπουργός Εργασίας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, που αφορά στη ρύθμιση δανείων που ελήφθησαν με επιδοτούμενο επιτόκιο μέσω του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Ειδικότερα, η νέα κυβέρνηση έχει αναστείλει την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται βάσει του Νόμου 4618/2019, που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των δανειοληπτών του τέως ΟΕΚ. Η μη έκδοση Υπουργικής Απόφασης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο απώλειας κατοικίας για δανειολήπτες που θα βρεθούν σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους προς τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες. Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα των δανειοληπτών του τέως ΟΕΚ με επιδοτούμενο επιτόκιο αφορά δεκάδες χιλιάδες οικογένειες.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας έδωσε τη δυνατότητα στους δανειολήπτες, που έλαβαν δάνεια από ίδια κεφάλαια του πρώην Ο.Ε.Κ., να τα ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους. Τα συγκεκριμένα δάνεια αφορούν κεφάλαια του ίδιου του Οργανισμού, τα οποία προέρχονταν από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων. Η εν λόγω ρύθμιση ήρθε να δώσει «ανάσα» σε πάνω από 80.000 οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Ταυτόχρονα, πέρα από τη συγκεκριμένη κατηγορία, υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κατηγορία, που ενώ το εγκριτικό του δανείου τους, το πήραν από τον Οργανισμό, ο ΟΕΚ εν συνεχεία τους παρέπεμψε για τη χορήγησή του από συμβεβλημένες με αυτόν τράπεζες. Με το νόμο 4618/2019 Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε διάταξη αναφορικά με την ρύθμιση των δανείων του πρώην Ο.Ε.Κ.. με επιδοτούμενο επιτόκιο. Ειδικότερα, παρέχεται η εξουσιοδότηση, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ να μπορούν να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν σε εργαζομένους από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες με επιδότηση του επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση (όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων), τα ποσοστά επιδότησης της έντοκης τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής και κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό και λεπτομερειακό ζήτημα για την υλοποίηση της προβλεπόμενης επιδότησης.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφενός, έχει αναστείλει την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, αφετέρου δεν υπάρχει και κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης της σχετικής Απόφασης, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε αγωνία για την τύχη των κατοικιών τους χιλιάδες δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ.