Κωνσταντίνος Μπάρκας
Βουλευτής Ν.Πρέβεζας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

23|05|2018
Κώστας Μπάρκας «΄΄Ανάσα΄΄ στους υπερχρεωμένους αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς δίνει νέα ρύθμιση της Κυβέρνησης»

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανοίξει, στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), η πλατφόρμα για την ευνοϊκή ρύθμιση χρεών αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων προς την Εφορία (εισόδημα, Φ.Π.Α.) τον ΟΓΑ (ασφαλιστικές εισφορές)  και τις τράπεζες που «έκλεισαν»  και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (δάνεια).

Η νέα ρύθμιση της Κυβέρνησης προσφέρει δυνατότητες:

  • 100% διαγραφής τόκων υπερημερίας δανείων. Επιπρόσθετα διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο Νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου). Παρέχεται και η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους.
  • Διαγραφής προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας.
  • Αποπληρωμής σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

 

Ειδικότερα,  για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται:

  • Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%.
  • Σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%.

Σημειώνεται ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία κλπ) δεν εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση, αλλά εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Ο βουλευτής Ν. Πρεβέζης του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας,  σε δήλωσή του ανέφερε  τα εξής:

«Σε γενικές γραμμές, η νέα ρύθμιση της Κυβέρνησης έρχεται να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλάνιζε για πολλά χρόνια τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας, αυτό της υπερχρέωσης.

Μέσω αυτής της ρύθμισης, θα πάρουν «ανάσα» οι πραγματικά αδύναμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς, ενώ, παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα νέο παραγωγικό ξεκίνημα.  

Σ' αυτήν την προσπάθειά τους, θα ήθελα να τούς διαβεβαιώσω ότι  η Κυβέρνηση θα είναι αρωγός με όλα τα μέσα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει».