Κωνσταντίνος Μπάρκας
Βουλευτής Ν.Πρέβεζας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

19|11|2019
Επίκαιρη Ερώτηση προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το μέλλον των Κοινωφελών Προγραμμάτων Εργασίας

Ο π. Υφυπουργός Εργασίας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας καλεί με Επίκαιρη Ερώτηση, η οποία θα συζητηθεί στην Ο λομέλεια της Βουλής, τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση να απαντήσει για το μέλλον των Κοινωφελών Προγραμμάτων και των ωφελούμενων σε αυτά. Τα Κοινωφελή Προγράμματα, τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν ουσιαστική βοήθεια σε χιλιάδες πολίτες, ειδικά σε μακροχρόνια ανέργους, ηλικιωμένους και σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, κρατώντας την κοινωνία όρθια μέσα σε συνθήκες οικονομικής κατάρρευσης, που επέφεραν οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν για μακρό χρονικό διάστημα στη χώρα, εισάγοντάς την στην εποχή των μνημονίων.

Να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των θέσεων των ωφελούμενων από τα έξι (6) Κοινωφελή Προγράμματα που είχε σε ισχύ η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (55.914) και ο συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στα πεντακόσια πενήντα εφτά εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ (557.486.404?).